Cyberpunk 2077

2021-07-22

CDPR xác nhận bản cập nhật Cyberpunk 2077 được đặt cho một thất bại lớn do

Bản cập nhật Cyberpunk 2077 1.2 được thông báo trước đó vào tháng 2 sẽ không diễn ra theo kế…

Đọc thêm →
2021-07-14

CD Projekt Red trì hoãn Cyberpunk 2077 DLCs để sửa lỗi

CD Projekt Red đã phát hành một tuyên bố về tương lai của trò chơi của họ, Cyberpunk 2077. Không…

Đọc thêm →
2021-07-14

Người chơi Cyberpunk 2077 được báo cáo nhận được tiền hoàn lại và giữ trò chơi

Người chơi hiện bắt đầu thấy tiền hoàn lại cho các giao dịch mua thực tế của Cyberpunk 2077, nhưng…

Đọc thêm →
2021-07-01

CD Projekt Red phát hành công cụ mod cho Cyberpunk 2077

CD Projekt Red cuối cùng đã phát hành công cụ mod cho Cyberpunk 2077. Hôm nay, ngày 26 tháng 1…

Đọc thêm →